หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ ออนไซต์

  • ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
  • กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง
  • 46 ผู้เรียน
ณ อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39)

การรับสมัคร

วันที่เริ่มอบรม
เสาร์ 1 กรกฎาคม 2566
46/45

  • ✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ✅ ได้รับเกียรติบัตรหลังอบรม
  • ⊗ โปรดเข้าร่วมในรายการอบรมที่ระยะเวลาไม่ตรงกัน
  • ⊗ วันเวลาในการอบรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนคนเข้าร่วม
  • ✅ โปรดเข้ากลุ่มไลน์หลังจากการกดเข้าร่วมการอบรม
  • ✅ QR Code จะปรากฏหลังกดเข้าร่วมการอบรม