การพัฒนาสื่อคลิปวีดีโอการสอนเชิงสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาบนสมาร์ทโฟนเพื่อเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง รุ่น 1 ออนไลน์

  • ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
  • ผศ.ดร.ธาดา จันตะคุณ
  • 56 ผู้เรียน
ในรูปแบบออนไลน์

การรับสมัคร

วันที่เริ่มอบรม
เสาร์ 29 เมษายน 2566
56/100

เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก

  • ✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ✅ ได้รับเกียรติบัตรหลังอบรม
  • ⊗ โปรดเข้าร่วมในรายการอบรมที่ระยะเวลาไม่ตรงกัน
  • ⊗ วันเวลาในการอบรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนคนเข้าร่วม
  • ✅ โปรดเข้ากลุ่มไลน์หลังจากการกดเข้าร่วมการอบรม
  • ✅ QR Code จะปรากฏหลังกดเข้าร่วมการอบรม