การยกระดับสมรรถนะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการออกแบบและฝึกปฏิบัติการพลังงงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ออนไซต์

  • ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
  • ดร.ธนชัย พลเคน
  • 44 ผู้เรียน
ณ อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39)

การรับสมัคร

วันที่เริ่มอบรม
เสาร์ 10 มิถุนายน 2566
44/50

เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก

  • ✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ✅ ได้รับเกียรติบัตรหลังอบรม
  • ⊗ โปรดเข้าร่วมในรายการอบรมที่ระยะเวลาไม่ตรงกัน
  • ⊗ วันเวลาในการอบรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนคนเข้าร่วม
  • ✅ โปรดเข้ากลุ่มไลน์หลังจากการกดเข้าร่วมการอบรม
  • ✅ QR Code จะปรากฏหลังกดเข้าร่วมการอบรม