อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสบการณ์การจัดการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ออนไซต์

  • ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
  • อ.กลยุทธ ดีจริง
  • 48 ผู้เรียน
ณ อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39)

การรับสมัคร

วันที่เริ่มอบรม
เสาร์ 24 มิถุนายน 2566
48/40

  • ✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ✅ ได้รับเกียรติบัตรหลังอบรม
  • ⊗ โปรดเข้าร่วมในรายการอบรมที่ระยะเวลาไม่ตรงกัน
  • ⊗ วันเวลาในการอบรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนคนเข้าร่วม
  • ✅ โปรดเข้ากลุ่มไลน์หลังจากการกดเข้าร่วมการอบรม
  • ✅ QR Code จะปรากฏหลังกดเข้าร่วมการอบรม