การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่น 2 ออนไซต์

  • ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
  • ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง
  • 51 ผู้เรียน
ณ อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39)

การรับสมัคร

วันที่เริ่มอบรม
อังคาร 11 เมษายน 2566
51/45

  • ✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ✅ ได้รับเกียรติบัตรหลังอบรม
  • ⊗ โปรดเข้าร่วมในรายการอบรมที่ระยะเวลาไม่ตรงกัน
  • ⊗ วันเวลาในการอบรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนคนเข้าร่วม
  • ✅ โปรดเข้ากลุ่มไลน์หลังจากการกดเข้าร่วมการอบรม
  • ✅ QR Code จะปรากฏหลังกดเข้าร่วมการอบรม