การเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตวิศกรสังคมรุ่นเยาว์ด้วยการฝึกออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับครัวเรือน ออนไซต์

  • ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
  • ดร.ธนชัย พลเคน
  • 46 ผู้เรียน
ณ อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39)

การรับสมัคร

วันที่เริ่มอบรม
พุธ 7 มิถุนายน 2566
46/45

  • ✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ✅ ได้รับเกียรติบัตรหลังอบรม
  • ⊗ โปรดเข้าร่วมในรายการอบรมที่ระยะเวลาไม่ตรงกัน
  • ⊗ วันเวลาในการอบรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนคนเข้าร่วม
  • ✅ โปรดเข้ากลุ่มไลน์หลังจากการกดเข้าร่วมการอบรม
  • ✅ QR Code จะปรากฏหลังกดเข้าร่วมการอบรม